ลักษณะการรบ(ผู้ที่มียศขุนพลขึ้นไปควรทราบ)

Go down

ลักษณะการรบ(ผู้ที่มียศขุนพลขึ้นไปควรทราบ)

ตั้งหัวข้อ by เจ้าฟ้าเอลิธซาเบท on Fri May 03, 2013 2:25 pm

ลักษณะการรบโดยทั่วไป
ลักษณะการรบโดยทั่วไป ตามปกติแล้วแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ และการร่นถอย

การรบด้วยวิธีรุก
ความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรุก
ทำเพื่อทำลายกำลังรบของข้าศึก
เพื่อแย่งยึดภูมิประเทศ หรือดินแดนที่ข้าศึกยึดครอง
เพื่อหยั่งทราบการวางกำลังของข้าศึก
เพื่อขัดขวางมิให้ข้าศึกมีแหล่งทรัพยากรที่ต้องการ
เพื่อดึงดูดความสนใจของข้าศึกจากพื้นที่อื่น ๆ

ขั้นตอนของการรบด้วยวิธีรุก
ในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกนั้น แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติโดยทั่วไปออกเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นการเคลื่อนที่เข้าปะทะ เป็นขั้นการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกภายในยุทธบริเวณที่ยังห่างไกลกับข้าศึกมาก เป็นการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธีจากตำบลหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกับข้าศึกไปยังอีกตำบลหนึ่งที่อยู่ใกล้กับข้าศึกเข้าไป ซึ่งระยะทางที่ทำการเคลื่อนย้ายนี้อาจจะมีอันตรายจากการกระทำของข้าศึกหรือไม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นหน่วยที่ทำการเคลื่อนย้ายในขั้นนี้จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการระวังป้องกันในขณะเคลื่อนที่ด้วย
ขั้นการเข้าตี เป็นขั้นการเริ่มปฏิบัติการรบปะทะในการดำเนินการเข้าตีเพื่อยึดที่หมายที่ข้าศึกยึดครองอยู่ การปฏิบัติการในขั้นนี้หน่วยที่เข้าที่จำเป็นต้องพยายามใช้อำนาจกำลังรบทั้งมวลที่มีอยู่กระทำต่อข้าศึกอย่างรุนแรงที่สุดเพื่อให้สำเร็จภารกิจของตน

การรบด้วยวิธีรับ
ความมุ่งหมายของการรบด้วยวีรับ
การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ
รอโอกาสที่จะกลับมาเป็นฝ่ายรุก
ออมกำลังในพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อใช้กำลังการรบแตกหักในพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง
ทำลายหรือล่อให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่ที่เราต้องการ
ลดขีดความสามารถในการรบด้วยวิธีรุกของข้าศึก
ขัดขวางข้าศึกที่จะเข้ามาสู่พื้นที่สำคัญ

แบบของการตั้งรับ
การตั้งรับมี 2 แบบ คือการตั้งรับเป็นพื้นที่และการตั้งรับเคลื่อนที่
การตั้งเป็นพื้นที่ คือการปฏิบัติการเพื่อรักษาภูมิประเทศที่กำหนดการตั้งรับแบบนี้จะต้องมีกำลังประจำอยู่ในที่ในแนวหน้าอย่างเข้มแข็ง และมีภารกิจหลักคือ หยุดขาศึกไว้ ณ ที่หน้าพื้นที่การรบ โดยฝ่ายตังรับจะต้องพยายามใช้กำลับส่วนใหญ่เข้าประจำที่มั่น ซึ่งดัดแปลงให้แข็งแรงแล้วไว้ในพื้นการรบส่วนหน้า ถ้าข้าศึกเจาะพื้นที่การรบเข้ามาได้ จะต้องพยายามทำลายหรือขับไล่ข้าศึกออกไปด้วยการตีโต้ตอบ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกลับเข้าควบคุมพื้นที่การรบส่วนหน้าใหม่
การตั้งรับเคลื่อนที่ ตามปกติหน่วยทหารกองพล หรือหน่วยที่ใหญ่กว่ากองพลจึงจะสามารถดำเนินการตั้งรับแบบนี้ได้ การตั้งรับเคลื่อนที่ คือการตั้งรับที่ใช้อำนาจกำลังรบในพื้นที่ตั้งรับส่วนหน้าให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีหน้าที่แจ้งเตือนการเข้าตีของข้าศึกที่ใกล้เข้ามา หน่วงเหนี่ยวและทำให้ข้าศึกเสียระเบียบ และเพื่อบีบบังคับหน่วยเข้าตีให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เกื้อกูลต่อการใช้กองหนุน เข้าทำการโต้ตอบ ในขณะเดียวกันฝ่ายตั้งรับจะต้องเก็บอำนาจกำลังรบส่วนใหญ่ไว้ในลักษณะของกองหนุนเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งจะให้เข้าประจำที่มั่นไว้สำหรับทำการรบด้วยวิธีรุกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำลายกำลังของฝ่ายข้าศึกที่เข้าตีให้พินาศย่อยยับ

การร่นถอย
ความมุ่งหมายของการร่นถอย
เพื่อรบกวน ทำให้อ่อนกำลัง ต้านทาน หน่วงเหนี่ยว และยังความสูญเสียให้แก่ฝ่ายข้าศึก
เพื่อดึงข้าศึกเข้าไปในสถานการณ์ไม่อำนวยประโยชน์กับฝ่ายเข้าตี
เพื่อนำกำลังทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในพื้นที่แห่งอื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เพื่อประวิงเวลาไว้โดยไม่ทำการรบติดพันอย่างเด็ดขาด
เพื่อผละออกจาการรบ
เพื่อนำกำลังไปเข้าประจำที่มั่นแห่งอื่นตามความต้องการ เพื่อให้สัมพันธ์กับกำลังฝ่ายเดียวกัน

ประเภทของการร่นถอย
การร่นถอยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ประเภท คือ
การถอนตัว คือการปฏิบัติการของหน่วยทหารที่วางกำลังประจำอยู่ในพื้นที่การรบทำการผละออกจากข้าศึก
การรบหน่วงเวลา คือการปฏิบัติการของหน่วยทหารที่อยู่ภายใต้การกดดันของข้าศึกยอมเสียที่เพื่อแลกกับเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็จะพยายามทำทุกวิถีทางในอันที่จะทำความสูญเสียให้กับข้าศึกอย่างมากที่สุด โดยไม่ยอมทำการรบประชิดติดพันกับข้าศึกอย่างเด็ดขาด
การถอย คือการปฏิบัติการทีหน่วยทหารเคลื่อนที่ห่างออกมาจากข้าศึกอย่างมีระเบียบ โดยไม่มีข้าศึกกดดัน
avatar
เจ้าฟ้าเอลิธซาเบท

จำนวนข้อความ : 82
เงินยูโร : 244
Join date : 30/04/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ